25% korting op uw eerste bestelling! (met uitzondering van TicTacBox, TicTacScan en TicTacArtCollection) Promotie: WELKOM
Uw Casual A5 Fotoboek 20 pagina’s voor 1euro! Promocode: 1EURO (Aanbod geldig exclusief verzendkosten voor alle nieuwe klanten)

Algemene Voorwaarden

Conditions générales de vente

Privacybeschermingsbeleid

Gebruiksvoorwaarden van TicTacPhoto

Verkoopvoorwaarden

 

PRIVACYBESCHERMINGSBELEID

HEMERA PHOTO SPRL doet er alles aan om uw privacy te respecteren en te beschermen.

Dit beleid legt uit wanneer en voor welke doeleinden we persoonlijke informatie verzamelen van bezoekers van onze websites en hoe we deze beveiligen, hoe we deze gebruiken en onder welke omstandigheden deze informatie aan derden kan worden bekendgemaakt.

Houd er rekening mee dat we dit beleid van tijd tot tijd kunnen wijzigen om rekening te houden met onze juridische, economische en sociale omgeving en we raden u daarom aan deze pagina te bekijken om te zien wat er is veranderd.

Vragen of opmerkingen met betrekking tot dit beleid of onze privacypraktijken moeten per e-mail aan privacy@tictacphoto.com of schriftelijk aan Privacy TicTac, Rue du Bourdon 100, 1180 Brussel, België worden gecommuniceerd. U kunt ook telefonisch contact met ons opnemen op + 32 (0)2.265.09.00 (maandag tot vrijdag van 9u tot 15u) en per fax op +32 (0)2.791.91.96.

Wie zijn we ?

Wij zijn HEMERA PHOTO SPRL, met maatschappelijke zetel te Rue du Bourdon 100, 1180 Brussel, België, ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Brussel onder het nummer 0829.238.449, en eigenaar van de websites www.tictacphoto.com, www.tictacartcollection.com, www.tictacscan.be en www.tictacbox.be.

Hoe verzamelen we informatie?

We verkrijgen bepaalde informatie en persoonlijke informatie wanneer u onze website bezoekt, bijvoorbeeld wanneer

    u zich registreert of uw persoonlijke gegevens invoert op www.tictacphoto.comwww.tictacartcollection.com, www.tictacscan.be en www.tictacbox.be;

    u met ons communiceert over onze producten en diensten;

    u doet een online aankoop;

    u zich abonneert op onze nieuwsbrief.

of, indien van toepassing, derden aan wie u uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven om informatie aan ons vrij te geven.

 

16 OF ONDER?

We besteden bijzondere aandacht aan de bescherming van de privacy van kinderen van 16 jaar en jonger. Als u een van hen bent, vraag dan vooraf toestemming aan uw ouder(s) of ad-hocvoogd of geautoriseerde derde partij en vraag om hun hulp wanneer u ons persoonlijke informatie verstrekt.

Welke informatie wordt verzameld?

De verzamelde persoonlijke informatie kan uw naam, adres, e-mailadres, IP-adres, bankgegevens, foto's van uw lichaam, waar u woont en van uw vrienden en familie omvatten, evenals informatie over de webpagina's die u bezoekt (bijvoorbeeld weten welke pagina's en wanneer ze worden bezocht).

Als u een van onze producten koopt, worden uw betalingsgegevens alleen verzameld door een derde partij, onze transactieserviceprovider voor de verwerking van debet-/creditcards, zoals hieronder wordt uitgelegd.

Hoe wordt uw informatie gebruikt?

We kunnen uw informatie gebruiken:

    om bestellingen die u bij ons indient te verwerken;

    bij de uitvoering van een overeenkomst die wij met u zijn aangegaan;

    om wedstrijdinzendingen te verwerken;

    om uw mening of feedback te vragen over de diensten die wij aan u leveren;

    om u op de hoogte te stellen van wijzigingen in onze diensten;

    om u mededelingen te sturen waarom u heeft verzocht en die voor u van belang kunnen zijn. Deze kunnen informatie bevatten over campagnes, oproepen voor bijdragen of promoties van goederen en diensten van bedrijven of organisaties waarmee we zijn verbonden;

    het verwerken van een sollicitatie of subsidie;

    voor administratieve of zakelijke doeleinden;

    om onze website en ons bedrijf te verbeteren;

    voor reclame- of analytische doeleinden;

    met betrekking tot onze wettelijke rechten en plichten;

    voor andere doeleinden, maar alleen met uw uitdrukkelijke toestemming.

We herzien regelmatig de bewaartermijn voor persoonlijke informatie. We zijn wettelijk verplicht om bepaalde soorten informatie te bewaren om te voldoen aan wettelijke vereisten. We bewaren uw persoonlijke gegevens in onze systemen zo lang als nodig is voor de relevante activiteit en de verdediging van onze rechten of voor de periode die is bepaald in het contract dat we met u zijn aangegaan.

Wie heeft toegang tot uw persoonsgegevens?

Wij zullen uw gegevens in geen geval verkopen of verhuren aan derden.

We kunnen uw informatie bekendmaken aan onze onderaannemers, agenten, vertegenwoordigers of andere gelieerde organisaties om taken of diensten voor u of namens u uit te voeren (bijvoorbeeld om u nieuwsbrieven te sturen waarop u geabonneerd bent). Wanneer we echter dienstverleners in onderaanneming gebruiken, geven we hen alleen de persoonsgegevens die nodig zijn om de dienst in kwestie te leveren, contractueel bepalen we dat ze gebonden zijn aan verplichtingen op het gebied van gegevensbeveiliging, verbod op het gebruik hiervan voor andere doeleinden, en bewaring voor de periode die nodig is voor de uitvoering van hun diensten.

Wij zullen uw persoonsgegevens nooit aan derden verstrekken voor hun directmarketingactiviteiten, tenzij u ons hier vooraf om heeft verzocht of toestemming heeft gegeven, of wanneer wij daartoe wettelijk verplicht zijn, bijvoorbeeld na een gerechtelijk bevel. of voor het voorkomen van fraude of andere criminele activiteiten.

Wanneer u onze beveiligde betalingswebpagina's gebruikt, wordt uw betaling verwerkt door een derde partij, onze transactieserviceprovider voor de verwerking van debet- of creditcardbetalingen, die gespecialiseerd is in de veilige verwerking van financiële transacties. Aarzel niet om ons te contacteren indien u vragen heeft over dit onderwerp.

We kunnen uw persoonlijke gegevens ook delen met een derde partij: (i) in verband met de verkoop, geheel of gedeeltelijk, van onze activa of ons bedrijf aan een derde partij; (ii) in verband met een herstructurering of reorganisatie van ons bedrijf; (iii) als we dat moeten, om te voldoen aan een wettelijke verplichting; (iv) om onze Servicevoorwaarden af te dwingen; of (v) om de rechten, eigendommen of veiligheid van onze klanten te beschermen. We zullen echter alle nodige voorzorgsmaatregelen nemen om de voortdurende bescherming van uw privacyrechten te garanderen.

Uw keuzes

U kunt ervoor kiezen om al dan niet informatie van ons te ontvangen. Als u berichten over interessante aanbiedingen wilt ontvangen, kunt u uw keuzes aangeven door de daarvoor bestemde vakjes aan te vinken op het formulier van waaruit wij uw gegevens verzamelen.

 

Wij zullen niet met u communiceren over onze aantrekkelijke aanbiedingen per e-mail, post, telefoon of sms, tenzij u ons vooraf uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven. U kunt uw keuzes in dit opzicht op elk moment wijzigen door uw voorkeuren aan te passen door de daarvoor bestemde vakjes aan te vinken op het formulier van waaruit we uw informatie verzamelen of door per e-mail contact met ons op te nemen via privacy@tictacphoto.com.

Uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens

U hebt het recht

    om: toegang te krijgen tot uw persoonsgegevens en geïnformeerd te worden over het gebruik ervan

    correcties aan te brengen in uw persoonsgegevens

    uw persoonsgegevens te laten wissen

    het gebruik van uw persoonsgegevens

    te beperken om bezwaar te maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens gegevens

    om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

    om uw toestemming voor het gebruik van uw persoonlijke gegevens

    in te trekken om de overdraagbaarheid van de met ons gedeelde persoonlijke gegevens te eisen.

Hoe toegang te krijgen tot uw gegevens en deze te wijzigen

Het is belangrijk voor ons dat uw informatie juist is. We werken er voortdurend aan om het voor u gemakkelijker te maken om uw informatie die we hebben te bekijken en te corrigeren. Als u op dit moment uw e-mailadres of andere informatie die we over u hebben wilt wijzigen, of als dergelijke informatie onjuist is, pas dan uw voorkeuren aan op www.tictacphoto.com, www.tictacartcollection.com, www.tictacscan.be of www.tictacbox.be of informeer ons per e-mail op privacy@tictacphoto.com of per post op Privacy TicTac, Rue du Bourdon 100, 1180 Brussel, België, met een kopie van een identiteitsbewijs.

Beveiligingsmaatregelen ter bescherming tegen verlies, frauduleus gebruik of manipulatie van uw gegevens

Wanneer u ons uw persoonlijke gegevens toevertrouwt, nemen wij maatregelen om ervoor te zorgen dat deze veilig worden behandeld. Wanneer u een beveiligde webpagina bezoekt, wordt u op de hoogte gebracht door het verschijnen van een slot in uw browser, wat aangeeft dat u zich in een beveiligde omgeving bevindt.

Uw minder gevoelige informatie (bijv. e-mailadres enz.) wordt normaal gesproken verzonden via het openbare internet, dat nooit 100% veilig is. Daarom, hoewel we ernaar streven uw informatie altijd te beschermen, kunnen we de veiligheid van informatie die u op deze manier en op eigen risico naar ons verzendt, niet garanderen. Na ontvangst zullen we ons uiterste best doen om de beveiliging ervan in onze systemen te waarborgen. Als we u een toegangscode of wachtwoord hebben gegeven waarmee u toegang krijgt tot bepaalde delen van onze website, of als u deze zelf heeft gekozen, bent u verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van deze toegangscode of wachtwoord, en vragen wij u deze met niemand te delen .

Gebruik van cookies

Onze website maakt gebruik van cookie-trackingtechnologie terwijl u door de site bladert (“cookies”). Een cookiebestand bestaat uit stukjes informatie die worden verzonden naar het platform dat u gebruikt om te browsen en die op uw apparaat worden opgeslagen om u bij een volgend bezoek te kunnen herkennen. Het bevat statistische gegevens over uw sitenavigatie en trends, maar identificeert u niet persoonlijk. Onze cookies slaan bijvoorbeeld uw landkeuze op. Dit helpt ons de site te verbeteren en u een betere gepersonaliseerde ervaring te bieden.

Het is mogelijk om cookies te weigeren door uw browservoorkeuren aan te passen. Het weigeren van een cookiebestand kan leiden tot een vermindering van de functionaliteit van de site.

Links naar andere websites

Onze website kan links bevatten naar externe websites die door andere bedrijven worden onderhouden. Dit beleid is alleen van toepassing op onze site en we raden u daarom aan om het specifieke beleid van deze andere sites te lezen. We kunnen niet verantwoordelijk zijn voor, en aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor, de praktijken en het beleid van andere sites die u bezoekt, inclusief de sites die vanaf onze site worden bezocht.

Evenzo, als u lid bent geworden van onze site via een hyperlink van een andere site, zijn wij niet verantwoordelijk voor de praktijken en het beleid met betrekking tot deze andere site en we raden u aan vertrouwd te raken met de praktijken en het beleid van deze andere site.

Overdracht van uw gegevens buiten de EU

Het is mogelijk dat de informatie die u ons verstrekt tijdens het browsen op onze site, buiten de Europese Unie (“EU”) wordt verzonden. Bijvoorbeeld als een van onze servers zich buiten de EU bevond. Deze plaatsen hebben mogelijk geen gegevensbeschermingsmaatregelen genomen die gelijkwaardig zijn aan die welke in de EU gelden. Door ons uw persoonlijke gegevens te verstrekken, geeft u ons daarom ook uw toestemming voor de verzending, opslag of verwerking van uw gegevens buiten de EU. Erkennend dat we uw gegevens op deze manier buiten de EU doorgeven, zullen we alle maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat deze worden verwerkt in overeenstemming met wat is voorzien in dit beleid.

Als u onze diensten gebruikt terwijl u zich buiten de EU bevindt, kan uw informatie daar worden verzonden, zodat wij u toegang tot deze diensten kunnen verlenen.

Website loggen

Onze website bevat ook een logservice die muisbewegingen, klikken, scrollen door pagina's en tekst die u in een webformulier invoert, bijhoudt en registreert. De verzamelde informatie bevat geen bankgegevens of andere gevoelige persoonlijke gegevens. De aldus verzamelde gegevens zijn uitsluitend voor ons intern gebruik. Deze informatie wordt gebruikt om uw gebruik van de site te verbeteren en wordt opgeslagen en gebruikt voor geaggregeerde statistische rapportage.

Herziening van dit beleid

We herzien dit beleid en de inhoud ervan voortdurend. Dit beleid is voor het laatst gewijzigd op 3 mei 2019.

 

GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN TICTACPHOTO

1. Totstandkoming van het licentiecontract

Door het openen van een account op www.tictacphoto.com, wordt gesloten tussen u ("de gebruiker") en HEMERA PHOTO SPRL, waarvan het hoofdkantoor is gevestigd aan de Rue du Bourdon, 100 te 1180 Brussel, België, ondernemingsnummer: BE 0829.238.449 – Rechtspersonenregister van Brussel (“de licentieverstrekker”) een licentieovereenkomst voor gebruik (“de licentieovereenkomst”) van de TicTacPhoto-software (“de uitgever”).

De Gebruiker aanvaardt en verbindt zich ertoe de licentieovereenkomst te respecteren bij het gebruik van de Editor.

De redacteur maakt het mogelijk om afgewerkte producten te verwerven. Het omvat ook, waar van toepassing, de ontwikkelingen en verbeteringen die de licentiegever daarin heeft aangebracht. Deze algemene voorwaarden hebben voorrang op elke andere voorafgaande overeenkomst tussen de licentieverstrekker en de gebruiker.

Deze algemene voorwaarden en de daaruit voortvloeiende contracten worden door de licentieverstrekker voor een periode van twee jaar gearchiveerd.

 

2. Gebruiksrecht van de uitgever

    De licentiegever verleent de gebruiker een niet-exclusief gebruiksrecht, zonder het recht van sublicentie van de uitgever, met inachtneming van de volgende limieten:

    De uitgever n wordt alleen gebruikt om, binnen wettelijke grenzen, de afdrukken van digitale foto's die door de gebruiker naar de licentieverstrekker zijn gestuurd.

    De editor kan niet worden gebruikt voor het verzenden van bestanden die virussen of corrupte bestanden zouden bevatten, noch voor het verzenden van software die de werking van systemen van derden zou kunnen verstoren, aanvallen of op enige andere van de licentieverstrekker.

    De uitgever mag niet worden gebruikt om te proberen toegang te krijgen tot het systeem of de systemen van derden, anders dan door toegang te krijgen tot dergelijke systemen die door de uitgever worden verstrekt.

    De uitgever mag op geen enkele manier, technisch of anderszins, worden uitgebreid, beperkt, gedecompileerd, onderworpen aan "reverse engineering" of op enige andere manier worden gewijzigd dan wettelijk is toegestaan.

    De uitgever mag niet worden gebruikt voor het gebruik van afbeeldingen op een wijze die in strijd is met de wet, waaronder begrepen intellectueel eigendom of enig ander recht van derden, openbare orde en goede zeden. Dit geldt in het bijzonder voor pornografie en kinderpornografie, maar ook voor afbeeldingen die zijn beschermd door auteursrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht.

    De licentiegever behoudt zich het recht voor om de conformiteit van het gebruik van de afbeeldingen met de wet, deze algemene voorwaarden en de rechten van derden te controleren. Zij behoudt zich het recht voor om afbeeldingen te weigeren die naar haar mening niet aan deze naleving voldoen.

    De licentieleverancier behoudt zich het recht voor om de toegang tot en het gebruik van de editor tijdelijk op te schorten om onderhoudsredenen, zonder enige aansprakelijkheid of enig recht op schadevergoeding voor de gebruiker.

 

3. Intellectuele eigendomsrechten

Alle teksten, afbeeldingen, afbeeldingen, scripts, illustraties, software, logo's, tekens, handelsnamen, modellen, figuren of handelsmerken (hierna de "creaties") die voorkomen op de websites van Hemera Photo SPRL of die onder de licentie vallen contract en alle intellectuele eigendomsrechten gebaseerd op deze creaties (handelsmerkrechten, rechten op wettelijke en handelsnamen, modelrechten, octrooirechten, auteursrechten, sui generis rechten op databanken, knowhowrechten en andere intellectuele eigendomsrechten, zowel geregistreerd als niet, evenals alle verzoeken om een van de bovengenoemde rechten te verkrijgen, en alle andere rechten die zijn gericht op het bieden van vergelijkbare bescherming of hetzelfde effect als een van de voorgaande rechten waar ook ter wereld ("Intellectuele eigendomsrechten") zijn eigendom van of, waar van toepassing, in licentie gegeven aan de licentiegever die ze ontvangt. titulaire stera. Elke kopie, aanpassing, vertaling, wijziging of beschikbaarstelling aan derden van de creaties is verboden, behalve in de gevallen die door de wet zijn toegestaan. De gebruiker verbindt zich ertoe geen inbreuk te maken, rechtstreeks of onrechtstreeks, of via derden waarmee hij verbonden zou zijn, op de intellectuele eigendomsrechten van de licentieverstrekker en alle nodige maatregelen te nemen om deze rechten te beschermen. Als zodanig zal de gebruiker alle mededelingen van rechten met betrekking tot de uitgever of het product of de dienst geleverd door de licentiegever in goede staat houden.

    Indien de licentiegever van mening is dat de editor inbreuk maakt op de rechten van derden, kan hij naar eigen keuze

    ervoor zorgen dat de gebruiker de editor kan blijven gebruiken,

    een vergelijkbare editor beschikbaar stellen (de gelijkenis wordt uitsluitend aan de licentiegever overgelaten) of

    geen het gebruik van de uitgever langer autoriseren en/of het gebruik ervan technisch blokkeren. De licentieleverancier aanvaardt dienaangaande geen aansprakelijkheid jegens de gebruiker.

 

De licentieverstrekker kan de uitgever beveiligen of op een technische manier beschermen. De gebruiker stemt ermee in deze beveiliging niet te omzeilen of te verwijderen.

Elke bijdrage van de gebruiker in de vorm van afbeeldingen, foto's etc. wordt geacht het exclusieve eigendom van laatstgenoemde te zijn. Voor zover de bijdrage van de gebruiker niet, geheel of gedeeltelijk, de exclusieve eigendom van laatstgenoemde is, garandeert laatstgenoemde dat hij alle machtigingen heeft ontvangen en zo nodig zal verkrijgen die nodig zijn voor het gebruik van deze bijdrage voor de uitvoering van het verkoopcontract.

De Gebruiker verbindt zich ertoe de wettelijke bepalingen die van kracht zijn in het betrokken land nauwgezet te respecteren bij het bestellen en elke openbaarmaking van het drukwerk.

De Gebruiker is als enige verantwoordelijk voor eventuele gevolgen die verband houden met het onrechtmatig of schadelijk gebruik van beschermde gegevens.

4. Wettelijke garantie

De licentiegever:

    geeft de uitgever in de staat waarin deze zich bevindt, inclusief eventuele tekortkomingen en/of gebreken,

    zorgt ervoor dat de uitgever voor beperkt gebruik werkt conform artikel 2, namelijk het afdrukken van digitale foto's;

    biedt geen enkele garantie en aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor de licentie op de Editor (inclusief een veroudering of ontoereikendheid van de licentie in vergelijking met de behoeften en verzoeken van de gebruiker) en de producten die eruit voortvloeien;

    ondanks het feit dat het periodieke back-ups biedt, kan het niet verantwoordelijk worden gehouden voor het verlies van computergegevens die op zijn servers zijn opgeslagen;

    is de Gebruiker geen vergoeding verschuldigd indien de online of gedownloade editor tekortkomingen en/of fouten vertoont of op een andere manier niet of moeilijk werkt. In het geval van een downloadbare editor heeft de gebruiker het recht om een nieuwe editor te downloaden:

    In geval van aansprakelijkheidsbehoud door een rechtbank of andere autoriteit, niettegenstaande de voorgaande paragrafen, is zijn aansprakelijkheid beperkt tot 100 euro, per schadegeval of door een reeks schadelijke gebeurtenissen die er slechts één vormen.

De voorgaande bepalingen van dit artikel zijn niet van toepassing in geval van fraude of grove schuld van de licentieverlener of in geval van lichamelijk letsel of overlijden van een gebruiker. Ze zullen evenmin inbreuk maken op de rechten van de gebruiker op grond van dwingende wettelijke bepalingen waarvan hij als consument zou profiteren.

 

De gebruiker

    is en blijft als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat hij maakt van de uitgever.

    verbindt zich ertoe de zaakvoerders en het personeel van de licentieverstrekker, alsook al zijn leveranciers en onderaannemers, te vrijwaren tegen elke vordering tot schadevergoeding die tegen hen zou worden gericht wegens niet-conform gebruik of toegang van zijn kant.

 

5. Beëindiging van het licentiecontract

Het gebruiksrecht van de uitgever wordt verleend voor onbepaalde tijd.

De licentiegever behoudt zich het recht voor om de overeenkomst te allen tijde zonder opzegtermijn of schadevergoeding van welke aard dan ook te beëindigen, indien het gebruik ervan in strijd is met de wet of met deze algemene voorwaarden.

 

6. Diversen

Deze voorwaarden zijn onderworpen aan het Belgisch recht. Elk geschil met betrekking tot de toepassing van deze voorwaarden of het gebruik van de Site wordt voorgelegd aan de woonplaats van de consument.

De licentiegever kan te allen tijde de verplichtingen die voortvloeien uit deze algemene voorwaarden en de daaruit voortvloeiende overeenkomsten geheel of gedeeltelijk overdragen aan een derde. In geval van onenigheid kan de gebruiker binnen acht dagen na kennisgeving van de overdracht door de licentieverstrekker aan de gebruiker van deze overeenkomst afzien.

De licentiegever is in geval van overmacht niet gehouden zijn verplichtingen na te komen. Onder overmacht wordt in het bijzonder en zonder beperking verstaan het in gebreke blijven van een andere leverancier of betrokken derde, evenals elke situatie die verhindert dat de licentieleverancier daadwerkelijk beslissingsbevoegdheid uitoefent.

De uitgever bevat vertrouwelijke informatie. Deze informatie en alle andere informatie van de applicatie die hem ter kennis komt, mogen in geen geval openbaar worden gemaakt en mogen alleen worden gebruikt voor de uitvoering van genoemde contracten.

 

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN VAN TICTACPHOTO

De e-commercesite www.tictacphoto.com is een website voor de verkoop van fotoproducten van de BVBA HEMERA PHOTO, waarvan het hoofdkantoor is gevestigd in de Bourdonstraat 100, 1180 Brussel (Ukkel), België) , ondernemingsnummer: BE 0829.238.449, telefoon +3222650900 (hierna “Service Provider” genoemd).

De internetgebruiker die een product op deze website wil kopen, wordt in deze Algemene Voorwaarden aangeduid als de "gebruiker".

 

1. Aanvaarding van de bestelling

Elke bestelling wordt slechts aanvaard en verwerkt door de dienstverlener en verwerkt op voorwaarde dat

    de Gebruiker de gebruiksvoorwaarden

    en deze algemene voorwaarden aanvaardt.

Na verwerking van de bestelling wordt het door de klant ingediende bestand opgeslagen op de server van de dienstverlener. Dit indien de klant andere exemplaren van het bestelde boek wil aanbevelen.

 

2. Levering

De productie van de producten of diensten vermeld in de bestelbon wordt pas gestart wanneer de verkoop definitief en definitief is en de klant het bedrag van zijn bestelling vooruit heeft betaald.

De consument heeft niet het recht om van de aankoop af te zien.

De dienstverlener verbindt zich ertoe zijn uiterste best te doen om alle bestellingen binnen 7 werkdagen na ontvangst van de betaling uit te voeren. Tenzij partijen vooraf schriftelijk anders zijn overeengekomen, kan een vertraging in de levering geen aanleiding geven tot annulering van de bestelling of recht op schadevergoeding.

Indien, ondanks de voorzorgsmaatregelen die door de dienstverlener zijn genomen om elk risico van bederf van de vervoerde producten te voorkomen, ze toch de gebruiker in aangetaste staat bereiken, hoeft de gebruiker pas na ontvangst van de bestelling contact op te nemen met de klantenservice van de dienstverlener, via het contactformulier op de pagina "Contact".

De gebruiker moet de dienstverlener in ieder geval binnen een termijn van maximaal vijftien (15) dagen vanaf de constatering van het gebrek schriftelijk via de Klantendienst op de hoogte brengen van het gebrek aan overeenstemming. Hiervoor dient u gebruik te maken van het contactformulier in de rubriek “Contact” en de instructies op het scherm te volgen. Het bericht wordt dan automatisch naar de Klantenservice gestuurd, die ook bereikbaar is op het volgende e-mailadres: support@tictacphoto.com.

De garantie is in geen geval van toepassing op Producten die zijn beschadigd, vrijwillig of door nalatigheid van de gebruiker. Evenzo geldt de garantie niet wanneer de schade is ontstaan door slijtage of onjuist gebruik.



3. Waarborg

Elke eventuele klacht met betrekking tot het geleverde product of de geleverde dienst moet, bij gebreke van niet-ontvankelijkheid, op een duidelijk geformuleerde manier worden gericht aan HEMERA PHOTO SPRL (Bourdonstraat 100, 1180 Brussel, België) of via het contactformulier dat is gevonden in het gedeelte "Contact" binnen 15 dagen na ontvangst van het product of de dienst, door de instructies op het scherm te volgen. Het bericht wordt dan automatisch naar de Klantenservice gestuurd, die ook bereikbaar is op het volgende e-mailadres: support@tictacphoto.com.

Indien de klacht gegrond is, kan de klant enkel aanspraak maken op een nieuwe uitvoering van de bestelling, met uitsluiting van elke andere vorm van schadevergoeding.

 

4. Diversen

Deze voorwaarden zijn onderworpen aan het Belgisch recht, met inbegrip van de wetgeving inzake verkoop op afstand zoals beschreven door het Wetboek van economisch recht. Elk geschil met betrekking tot de toepassing van deze voorwaarden of het gebruik van de Site wordt voorgelegd aan de woonplaats van de consument.

De communicatie tussen de dienstverlener en de gebruiker kan elektronisch plaatsvinden.

Indien een clausule van deze algemene voorwaarden en van de daaruit voortvloeiende contracten nietig wordt verklaard door een rechtbank of door een andere autoriteit, zal een dergelijke beslissing op geen enkele manier de geldigheid van de andere clausules van de voorwaarden en van de contracten aantasten en de partijen verbinden zich ertoe in onderling overleg de geannuleerde clausule vervangen door een andere rechtsgeldige bepaling met een gelijkwaardig economisch effect.

Algemene voorwaarden geldig vanaf 3 mei 2019