25% korting op uw eerste bestelling! (met uitzondering van TicTacBox, TicTacScan en TicTacArtCollection) Promotie: WELKOM
Uw Casual A5 Fotoboek 20 pagina’s voor 1euro! Promocode: 1EURO (Aanbod geldig exclusief verzendkosten voor alle nieuwe klanten)

Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Protection de la vie privée

PRIVACYBELEID

HEMERA PHOTO SPRL doet er alles aan om uw privacy te respecteren en te beschermen.

Dit beleid legt uit wanneer en voor welke doeleinden we persoonlijke informatie verzamelen van bezoekers van onze websites en hoe we deze beveiligen, hoe we deze gebruiken en onder welke omstandigheden deze informatie aan derden kan worden bekendgemaakt.

Houd er rekening mee dat we dit beleid van tijd tot tijd kunnen wijzigen om rekening te houden met onze juridische, economische en sociale omgeving en we raden u daarom aan deze pagina te bekijken om te zien wat er is veranderd.

Alle vragen of opmerkingen met betrekking tot dit beleid of onze privacypraktijken moeten per e-mail aan ons worden gecommuniceerd op privacy@tictacphoto.com of schriftelijk aan Privacy TicTac, Rue du Bourdon 100, 1180 Brussel, België U kunt ook telefonisch contact met ons opnemen +32 (0)2.265.09.00 (maandag tot vrijdag van 9u tot 15u) en per fax op +32 (0)2.791.91.96.

Wie zijn we ?

Wij zijn HEMERA PHOTO SPRL, met maatschappelijke zetel te Rue du Bourdon 100, 1180 Brussel, België, ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Brussel onder nummer 0829.238.449, en eigenaar van de websites www.tictacphoto.com, www.tictacartcollection.com, www.tictacscan.be en www.tictacbox.be.

Hoe verzamelen we informatie?

We verkrijgen bepaalde informatie en persoonlijke informatie wanneer u onze website bezoekt, bijvoorbeeld wanneer:

 • U registreert of codeert uw persoonsgegevens op www.tictacphoto.com, www.tictacartcollection.com, www.tictacscan.be en www.tictacbox.be;
 • u met ons communiceert over onze producten en diensten;
 • U doet een online aankoop;
 • u zich abonneert op onze nieuwsbrief.

of, indien van toepassing, derden aan wie u uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven om informatie aan ons vrij te geven.

16 OF ONDER?

We besteden bijzondere aandacht aan de bescherming van de privacy van kinderen van 16 jaar en jonger. Als u een van hen bent, vraag dan de voorafgaande toestemming van uw ouder(s) of ad-hocvoogd of geautoriseerde derde partij en vraag hun hulp wanneer u ons persoonlijke informatie verstrekt.

Welke informatie wordt verzameld?

De verzamelde persoonlijke informatie kan uw naam, adres, e-mailadres, IP-adres, bankgegevens, foto's van uw lichaam, waar u woont en van uw vrienden en familie omvatten, evenals informatie over de webpagina's die u bezoekt (bijvoorbeeld weten welke pagina's en wanneer ze worden bezocht).

Als u een van onze producten koopt, worden uw betalingsgegevens alleen verzameld door een derde partij, onze transactieserviceprovider voor de verwerking van debet-/creditcards, zoals hieronder wordt uitgelegd.

Hoe wordt uw informatie gebruikt?

We kunnen uw gegevens gebruiken:

 • om bestellingen die u bij ons indient te verwerken;
 • bij de uitvoering van een overeenkomst die wij met u zijn aangegaan;
 • om wedstrijdinzendingen te verwerken;
 • om uw mening of feedback te vragen over de diensten die wij aan u leveren;
 • om u op de hoogte te stellen van wijzigingen in onze diensten;
 • om u mededelingen te sturen waarom u heeft verzocht en die voor u van belang kunnen zijn. Deze kunnen informatie bevatten over campagnes, oproepen voor bijdragen of promoties van goederen en diensten van bedrijven of organisaties waarmee we zijn verbonden;
 • het verwerken van een sollicitatie of subsidie;
 • voor administratieve of zakelijke doeleinden;
 • om onze website en ons bedrijf te verbeteren;
 • voor reclame- of analytische doeleinden;
 • met betrekking tot onze wettelijke rechten en plichten;
 • voor andere doeleinden, maar alleen met uw uitdrukkelijke toestemming.

We herzien regelmatig de bewaartermijn voor persoonlijke informatie. We zijn wettelijk verplicht om bepaalde soorten informatie te bewaren om aan wettelijke vereisten te voldoen. We bewaren uw persoonlijke gegevens in onze systemen zo lang als nodig is voor de relevante activiteit en de verdediging van onze rechten of voor de periode die is bepaald in het contract dat we met u zijn aangegaan.

Wie heeft toegang tot uw persoonsgegevens?

Wij zullen uw gegevens in geen geval verkopen of verhuren aan derden.

We kunnen uw informatie bekendmaken aan onze onderaannemers, agenten, vertegenwoordigers of andere gelieerde organisaties om taken of diensten voor u of namens u uit te voeren (bijvoorbeeld om u nieuwsbrieven te sturen waarop u geabonneerd bent). Wanneer we echter dienstverleners in onderaanneming gebruiken, geven we hen alleen de persoonsgegevens die nodig zijn om de dienst in kwestie te leveren, contractueel bepalen we dat ze gebonden zijn aan verplichtingen op het gebied van gegevensbeveiliging, verbod op het gebruik hiervan voor andere doeleinden, en bewaring voor de periode die nodig is voor de uitvoering van hun diensten.

Wij zullen uw persoonsgegevens nooit aan derden verstrekken voor hun directmarketingactiviteiten, tenzij u ons hier vooraf om heeft verzocht of toestemming heeft gegeven, of wanneer wij daartoe wettelijk verplicht zijn, bijvoorbeeld na een gerechtelijk bevel. of voor het voorkomen van fraude of andere criminele activiteiten.

Wanneer u onze beveiligde betalingswebpagina's gebruikt, wordt uw betaling verwerkt door een derde partij, onze transactieserviceprovider voor de verwerking van debet- of creditcardbetalingen, die gespecialiseerd is in de veilige verwerking van financiële transacties. Aarzel niet om ons te contacteren indien u vragen heeft over dit onderwerp.

We kunnen uw persoonlijke gegevens ook delen met een derde partij: (i) in verband met de gehele of gedeeltelijke verkoop van onze activa of ons bedrijf aan een derde partij; (ii) als onderdeel van een herstructurering of reorganisatie van ons bedrijf; (iii) als we dat moeten, om te voldoen aan een wettelijke verplichting; (iv) om onze gebruiksvoorwaarden af te dwingen; of (v) om de rechten, eigendommen of veiligheid van onze klanten te beschermen. We zullen echter alle nodige voorzorgsmaatregelen nemen om de voortdurende bescherming van uw privacyrechten te garanderen.

Jouw keuzes

U kunt zelf kiezen of u de gegevens van ons wilt ontvangen. Als u berichten over interessante aanbiedingen wilt ontvangen, kunt u uw keuze aangeven door de daarvoor bestemde vakjes aan te vinken op het formulier waarop wij uw gegevens verzamelen.

We zullen niets met u delen over onze opwindende aanbiedingen per e-mail, post, telefoon of sms, tenzij u ons uw voorafgaande uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven. U kunt uw keuze in dit opzicht te allen tijde wijzigen en aanpassen aan uw voorkeuren door de daarvoor bestemde vakjes aan te vinken op het formulier waarop we uw informatie verzamelen of door contact met ons op te nemen via privacy@tictacphoto.com.

Uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens

Je hebt het recht:

 • toegang tot uw persoonlijke gegevens en geïnformeerd worden over het gebruik ervan
 • om correcties aan te brengen in uw persoonlijke gegevens
 • om uw persoonlijke gegevens te laten verwijderen
 • het gebruik van uw persoonlijke gegevens beperken
 • bezwaar te maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens
 • een klacht indienen bij een toezichthoudende autoriteit
 • om uw toestemming voor het gebruik van uw persoonlijke gegevens in te trekken
 • om de overdraagbaarheid van persoonlijke gegevens die met ons zijn gedeeld te eisen.

Toegang krijgen tot uw gegevens en deze wijzigen

Het is belangrijk voor ons dat uw informatie juist is. We werken er voortdurend aan om het voor u gemakkelijker te maken om uw informatie die we bewaren te bekijken en te corrigeren. Als u op dit moment uw e-mailadres of andere informatie die we over u hebben wilt wijzigen, of als dergelijke informatie onjuist is, pas dan uw voorkeuren aan op www.tictacphoto.com, www.tictacartcollection.com, www.tictacscan.be of www.tictacbox.be of informeer ons per e-mail op privacy@tictacphoto.com of per post op Privacy TicTac, Rue du Bourdon 100, 1180 Brussel, België, met een kopie van een identiteitsbewijs.

Beveiligingsmaatregelen ter bescherming tegen verlies, frauduleus gebruik of manipulatie van uw informatie

Wanneer u ons uw persoonlijke gegevens toevertrouwt, ondernemen we stappen om ervoor te zorgen dat deze veilig worden behandeld. Wanneer u een beveiligde webpagina bezoekt, wordt u op de hoogte gesteld door het verschijnen van een slot in uw browser, wat aangeeft dat u zich in een beveiligde omgeving bevindt.

Uw minder gevoelige informatie (bijv. e-mailadres enz.) wordt normaal gesproken via het openbare internet verzonden, wat nooit 100% veilig is. Daarom, hoewel we ernaar streven uw informatie altijd te beschermen, kunnen we de veiligheid van de informatie die u op deze manier en op eigen risico naar ons verzendt, niet garanderen. Na ontvangst zullen we ons uiterste best doen om de beveiliging ervan in onze systemen te waarborgen. Indien wij u een toegangscode of wachtwoord hebben verstrekt, of u zelf heeft gekozen, waarmee u toegang krijgt tot bepaalde delen van onze website, bent u zelf verantwoordelijk voor het geheimhouden van deze toegangscode of wachtwoord, en vragen wij u deze niet te delen het met wie dan ook.

Gebruik van 'cookies'

Onze website maakt gebruik van cookie-trackingtechnologie terwijl u door de site bladert (“cookies”). Een cookiebestand bestaat uit stukjes informatie die worden verzonden naar het platform dat u gebruikt om te browsen en die op uw apparaat worden opgeslagen om u bij een volgend bezoek te kunnen herkennen. Het bevat statistische gegevens over uw sitenavigatie en trends, maar identificeert u niet persoonlijk. Onze cookies slaan bijvoorbeeld uw landkeuze op. Dit helpt ons de site te verbeteren en u een betere gepersonaliseerde ervaring te bieden.

Het is mogelijk om cookies te weigeren door uw browservoorkeuren aan te passen. Het weigeren van een cookiebestand kan leiden tot een vermindering van de functionaliteit van de site.

Links naar andere websites

Onze website kan links bevatten naar externe websites die door andere bedrijven worden onderhouden. Dit beleid is alleen van toepassing op onze site en we raden u daarom aan om het specifieke beleid van deze andere sites te lezen. We kunnen niet verantwoordelijk zijn voor, en aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor, de praktijken en het beleid van andere sites die u bezoekt, met inbegrip van de sites die vanaf onze site worden bezocht.

Evenzo, als u op onze site bent gekomen via een hyperlink van een andere site, zijn wij niet verantwoordelijk voor de praktijken en het beleid met betrekking tot deze andere site en we raden u aan vertrouwd te raken met de praktijken en het beleid van deze andere site.

Doorgifte van uw gegevens buiten de EU

Het is mogelijk dat de informatie die u ons verstrekt tijdens het browsen op onze site buiten de Europese Unie (“EU”) wordt verzonden. Bijvoorbeeld als een van onze servers zich buiten de EU bevond. Deze plaatsen hebben mogelijk geen gegevensbeschermingsmaatregelen getroffen die gelijkwaardig zijn aan die welke in de EU van toepassing zijn. Door ons uw persoonlijke gegevens te verstrekken, geeft u ons daarom ook uw toestemming voor de verzending, opslag of verwerking van uw gegevens buiten de EU. Erkennend dat we uw gegevens op deze manier buiten de EU doorgeven, zullen we alle maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat deze worden verwerkt in overeenstemming met wat is voorzien in dit beleid.

Als u onze diensten gebruikt terwijl u zich buiten de EU bevindt, kan uw informatie daar worden verzonden, zodat wij u toegang tot deze diensten kunnen verlenen.

Website registratie

Onze website bevat ook een logservice die muisbewegingen, klikken, bladeren door pagina's en tekst die u in een webformulier invoert, bijhoudt en registreert. De verzamelde informatie bevat geen bankgegevens of andere gevoelige persoonlijke gegevens. De aldus verzamelde gegevens zijn uitsluitend voor ons intern gebruik. Deze informatie wordt gebruikt om uw gebruik van de site te verbeteren en wordt opgeslagen en gebruikt voor geaggregeerde statistische rapportagedoeleinden.

Google API Services User Data Policy

Het gebruik en de overdracht door TicTacPhoto Easy Editor naar andere apps van informatie ontvangen van Google API's zal voldoen aan het Google API Services User Data Policy (Gebruikersgegevensbeleid voor API's), inclusief de vereisten voor beperkt gebruik.

Herziening van dit beleid

We evalueren dit beleid en de inhoud ervan voortdurend. Dit beleid is voor het laatst gewijzigd op 4 juli 2023.